Per 1 januari 2014 zijn Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn
ondergebracht in De Nieuwe Organisatie. Met de bestuurlijke fusie van deze prachtige
organisaties beogen we dè regionale partner op het terrein van welzijn en
maatschappelijke dienstverlening te worden.

Op dit moment zijn er geen vacatures


  • comments powered by Disqus
DNO
Plesmanweg 9 L
7602 PD Almelo
t
i
e
0546 544 100
www.denieuweorganisatie.nu
info@denieuweorganisatie.nu